מדיניות האתר


כללי

השימוש והקנייה בקניון כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש בקניון מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

הזכויות באתר

א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל import master (il) ltd בלבד.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י החברה.
ג. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד או - במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים - קניינם של מפרסמים אלו.

זכויות של סמלים מסחריים:

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

and any use of such marks by EIS GmbH is under license. Apple, the Apple logo and Apple Watch

are trademarks of Apple Inc., The Android name and the logo are trademarks and property of Google LLC.

The Satisfyer App and Bluetooth® feature is available on one of the included products. © 2020 EIS GmbH, All rights reserved

אחריות החנות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות. החנות /ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

החנות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

בשום נסיבות לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

שינוי השירותים והפסקתם

"import master (il) ltd" רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. import master (il) ltd רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי .

במידה ובעת הרכישה הבעת נכונות לקבל מאיתנו פרסומים בעתיד, "אימפורט מאסטר " תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים בחברה, חידושים באתר, פירסומים מאתרים נוספים שלנו ופרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לבקש להסיר את עצמך מרשימות התפוצה, באמצעות הלחצן "הסר" אשר יימצא בפרסום או בדיוור האלקטרוני שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

"אימפורט מאסטר" מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בית העסק ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים המוזמנים באתר מתבצע ע"י דואר שליחים של רשות הדואר, חברת שליחויות פרטית או דואר רשום בהתאם לשיקול הלקוח וזמינות, אנו משתדלים לספק מוצרים במהרה אך בשום נסיבות לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי, לגבי איחורי אספקה אשר תלויים בחברה המשלחת או דואר ישראל או בכל גורם אשר לא בשליטת אימפורט מאסטר או מי מטעמה.

מחירי המוצרים

כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע"מ , אלא אם צויין אחרת

ביטול רכישה

התחרטת? אין בעיה, אם התחרטת והמשלוח עדיין לא הגיע אלייך, הנך רשאי לבטל הזמנה (למעט מוצרים מיוחדים - ראה להלן). כדי לבטל את הזמנת המוצרים עליך ליצור קשר באפיקים השונים

ולהודיע על ביטול העסקה ללא כל הסבר מצידך, בציון מס ההזמנה ונייד ליצירת קשר, אנחנו נחזור אלייך עד 7 ימי עסקים ונזכה אותך בניכוי עלות המשלוח.

המוצר הגיע אלייך והתחרטת מכל סיבה שהיא, תוכל להחזיר את המוצר עד 14 יום מיום ההזמנה כל זאת בתנאי שהמוצר סגור באריזתו המקורית, לא ניפתח בכל צורה שהיא וכמובן לא נעשה בו שימוש עליך למלא טופס החזרה ומשם נטפל בפנייתך בהקדם.

מדיניות החלפה והחזרת מוצרים

כל המוצרים עוברים ביקורת תקינות לפני שליחתם. לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה או שבוצע בהם שימוש (אפילו פעם אחת!) ולכן אנו ממליצים לוודא שאכן זהו המוצר שברצונכם להזמין.

במקרה של החלפת המוצר עליך ליצור קשר באפיקים השונים בכדי לתאם לאשר ולתאם את ההחלפה.

כל מוצר שנשלח ללקוח נבדק בדיקת איכות , במידה ונמצאה תקלה במוצר, עליך למלא טופס החזרה ומשם נטפל בפנייתך בהקדם.

אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה מהמשלוח והוא על אחריות הלקוח עצמו .

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אלינו במיגוון דרכים ותקבלו מענה בהקדם.

עדכון תנאי השימוש

החנות רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים באתר והם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום בו פורסמו לראשונה.

מדיניות משלוחים חינם, מוצר בשקל ומוצר במתנה

הנהלת האתר רשאית לקבוע מינימום רכישה בעת פירסום על משלוח חינם, המינימום ישתנה לפי החלטת הנהלת האתר ויופיע בראש עמוד ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה עצמה.


ט.ל.ח


סל הקניות